Adatvédelem

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési Szabályzat

Tartalomjegyzék

Adatkezelési Szabályzat

1. Szabályzat célja, hatálya

1.1. Célja

1.2. Hatálya

2. Jogszabályi hivatkozás

3. Értelmező rendelkezések

4. Adatvédelem

4.1. Elvek, szabályok

4.1.2. Adatkezelés elvei, szabályai

4.2. Érintettek jogai

5. Adatbiztonság

6. Titoktartási kötelezettség

7. Jogellenes adatkezelés következményei

7.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtti eljárás

7.2. Bírósági jogérvényesítés

8. Záró rendelkezések

1. Szabályzat célja, hatálya

1.1. Célja

Jelen szabályzat célja, hogy a mindeningatlan.hu honlapon, mint Adatkezelő, a zajló adatkezelést, tiszteletben tartsa a természetes személyek magánszféráját és jogait.

Az adatkezelésnek meg kell felelni az információs önrendelkezés alkotmányos alapelvének, továbbá a megkapott adatokkal visszaélés ne történjen az Adatkezelő birtokába jutott szenzitív információk tekintetében.

Az Adatkezelő adatai:

A "ACCI.HU"  portált üzemeltető cég adatai:

Aragon Consulting sro

94501 Komárom, Bástya utca 28.

Adószám: SK2022798041

Cégjegyzékszám: el-13897/2013/N

Ügyvezető Igazgató: Mihályi László

Sürgős eseti ügyintézés:   info@talalkahely.hu

Tel: 30/851-7137

Az adatgyűjtéssel és kezeléssel kapcsolatos technikai teendőket a honlap mindenkori üzemeltetője látja el.

1.2. Hatálya

E szabályzat hatálya kiterjed a talalkahely.hu tárhelyére a webfelületen közölt információkra. A Szabályzat tárgy hatálya kiterjed az webfelületen és a hozzá kapcsolódó kezelt valamennyi személyes adatra, függetlenül azok megjelenési formájától, illetve fellelési helyétől. Ezen szabályzat alkalmazandó az adatkezelés összes fázisára, továbbá kiterjed az webfelületet karbantartó és üzemeltető valamennyi alkalmazottjára.

2. Jogszabályi hivatkozás

Jelen szabályzat megalkotásához az alábbi jogszabályok alapján került sor:

¨ Infotv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

Top